Vocabulary

English Vocabulary

400 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

Tổng hợp 400 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính nhân sự thông dụng nhất HR (Human resources) hay còn gọi là ngành nhân sự là một ngành hết sức hấp dẫn trong thị trường lao động những năm gần đây. Tại Việt Nam, các vị trí quản lý nhân …

Read More »