Vocabulary

English Vocabulary

Sự khác biệt giữa Smart, Intelligent và Clever

“Smart“, “clever” và “intelligent” đều có ý nghĩa là “thông minh”, nhưng sự khác nhau giữa chúng nằm ở sắc thái biểu đạt trong câu. Tailieuhoctienganh sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng 3 từ này nhé! Intelligent – /ɪn.ˈtɛ.lə.dʒənt/  “intelligent” là từ mang đúng ý nghĩa “thông minh” nhất. Tương tự với …

Read More »