Unit 4 lớp 11: Communication and Culture trang 54, 55 sách Tiếng Anh mới

Unit 4 lớp 11: Caring for those in need – Communication and Culture SGK trang 54, 55 sách mới

Communication

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table. (Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Bài nghe:

1. 1988 2. non-governmental 3. clean water and good hygiene 4. have better lives 5. Life is Beautifull

Nội dung bài nghe:

East Meets West was started by humanitarian Le Ly Ilayslip in 1988. Her initial aim was to help heal the wounds of war between the United States and Viet Nam. Since ltd foundation. East Meets West has become a non-governmental organisation with large- scale projects in Southeast Asia and South Asia. Its programmes are mainly in the fields of healthcare, education, clean water and good hygiene, and aim at helping people in Asia have better lives.

In Viet Nam, East Meets West has launched the “Inspire Sports” programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called “Life is Beautiful” to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more possitive attitude towards them.

East Meets West’s programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

Hướng dẫn dịch

Eat Meets West (Đông Tây gặp nhau) là một chương trình được khởi xướng bởi nhà nhân đạo Le Ly Hayslip vào năm 1988. Mục đích ban đầu của cô ấy là giúp hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Từ khi thành lập, East Meets West trở thành một tổ chức phi chính phủ có mặt khắp nơi từ Đông Nam Á đến Nam Á. Chương trình của nó chủ yếu về các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch và vệ sinh sạch sẽ, và có mục đích là giúp người dân châu Á có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ở Việt Nam, Eat Meets West đã thực hiện chương trình “Inspire Sports” ở tỉnh Quảng Trị nhằm giúp những người khuyết tật có cơ hội tham gia vào các chương trình thể thao cùng với các huấn luận viên chuyên nghiệp và các nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Eat Meets West cũng đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về một chiến dịch quốc tế với tên gọi là “Life is Beautiful” (Cuộc sống tươi đẹp) để nâng cao nhận thức về các vấn đề mà người khuyết tật đang gặp phải trên khắp đất nước, để gây quỹ giúp đỡ họ, và để tạo ra một thái độ tích cực đối với họ.

Chương trình Eat Meets West gửi thông điệp đến những người khuyết tật rằng, mặc dù những hạn chế, họ đều có thê vượt qua các khó khăn để đạt được nhũng thành công trong cuộc sống.

2. Work in groups. Your class wants to get involved in East Meets West’s work. Prepare a campaign to support it. Discuss your compaign’s (Làm việc theo nhóm. Lớp em muốn tham gia vào chương trình East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ chương trình này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác.)

Culture

1. Look at these logos. What do you think they represent? How often is this special day celebrated? What is its purpose? (Em hãy nhìn những biểu tượng dưới đây. Theo em chúng đại diện cho cái gì? Ngày đặc biệt này thường được kỷ niệm thế nào? Mục đích của ngày này là gì?)

In my opinion, these logos represent an international organisation called International Day of People with Disability. This special day is often celebrated once a year. Its purpose is to call for community’s help for the people with disabilities.

2. Quickly read the text to check your guesses. (Em hãy đọc nhanh đoạn văn để đối chiếu với những dự đoán của em.)

1. The United Nations.

2. This special day aims at raising awareness of disability issues and calls for support for the rights and well-being of disabled people.

3. They are facing challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care.

4. Câu trả lời tùy thuộc ý kiến cá nhân.

Hướng dẫn dịch

Ngày Quốc Tế Ngưòi Khuyết Tật

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật đã được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 12 hàng năm kề từ năm 1992. Mục đích là nhằm nâng cao thêm nhận thức về vẩn đề khuyết tật và để kêu gọi sự ủng hộ của toàn cầu về quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Mặc dù ngày này hàng năm cỏ chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề chung của nó là những cơ hội bình đẳng và sự hội nhập đày đủ của người khuyết tật trong xã hội.

Dưới đây là một số chủ đề trong những năm gần đây:

2010 Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa
2011 Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển
2012 Phá bó rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả
2013 Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) có ít nhất 1/10 dân số thế giới phải sống trong tình trạng khuyết tật. Nhiều người khuyết tật vẫn còn đương đầu với nhiều thách thức, sự phản biệt, sự nghèo đói, học hành, việc làm và chăm sóc sức khòe còn rất hạn chết. Tỷ lệ phần trăm trẻ em khuyết tật không được đi học dao động trong khoảng từ 65 đến 85% ở một số nước châu Phi. Đó là lý do tại sao cần phải làm cho người khuyết tật nhận được sự trợ giúp đúng đắn nhất để họ có thể hiện mình một cách tôt nhât.

Cách mà chúng ta nghĩ về sự khuyết tật cũng đã thay đổi. Người khuyết tật cũng là công dân giống như bất kỳ ai khác và đều có những quyền lợi như nhau.