Tổng hợp kiến thức về câu bị động trong tiếng Anh

Muốn học và giao tiếp tiếng Anh giỏi thì phải nắm vững cấu trúc, ngữ pháp. Một trong những rào cản ngữ pháp khiến nhiều bạn học sinh, sinh viên sợ khi học giao tiếp đó là công thức về câu bị động. Bởi công thức câu bị động trong tiếng Anh khá phức tạp. Bài viết dưới đây là tổng hợp các kiến thức về công thức câu bị động mà người học tiếng Anh nên nắm vững.

Câu bị động là gì?

Để hiểu sâu hơn về cấu trúc câu bị động thì trước tiên chúng ta phải hiểu được câu bị động là gì? Thực chất, câu bị động là loại câu mà chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động, dùng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó.

Câu bị động là gì?

Công thức chung về câu bị động

Nhìn chung, công thức câu bị động trong tiếng Anh không phức tạp. Dưới đây là cấu trúc chung của công bị động:

  • Câu chủ động: Subject (S) + Verb (V) + Object (O)
  • Câu bị động: Subject (S) + Verb (V) + By Object (O)

công thức câu bị động

Ví dụ: 

  • Câu chủ động: My sister is washing apples in the yard ( chủ thể là “my sister” đang thực hiện hành động “washing” đối với “apples”)
  • Câu chủ động: Apples are being washed in the yard by my sister (vật bị chịu tác động apples được “washed” bởi “my sister”)

Chuyển câu chủ động sang bị động

Cách thức chuyển câu chủ động sang bị động ở các thì trong tiếng Anh

Để học tốt giao tiếp tiếng Anh thì phải nắm vững được 12 thì. Do đó, muốn thành thạo cách chuyển đổi câu chủ động sang bị động cần phải nắm vững kiến thức về 12 thì trong Anh ngữ.

Nắm vững các bước chuyển đổi sang câu bị động

Muốn thành thạo về câu bị động, câu chủ động thì cần phải nắm vững các bước chuyển đổi câu. Điều đầu tiên, bạn cần phải xác định được đâu là tân ngữ trong câu chủ động. Sau đó, chuyển tân ngữ vừa xác định ở câu chủ động sang chủ ngữ ở câu chủ động. 

Cần nắm vững các bước chuyển câu chủ động sang bị động

Tiếp theo, xác định thì trong câu chủ động để chuyển động từ sang thể bị động. Động từ ở câu bị động được chia ở dạng  “tobe + Ved/P2”. Tuy nhiên, bạn phải chia động từ “tobe” theo đúng thì ở câu chủ động.

Sau khi chia động từ thì chuyển đổi chủ ngữ ở câu chủ động sang tân ngữ ở câu bị động, đồng thời thêm “by” phía trước. 

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động với các thì trong tiếng Anh

Cấu trúc câu bị động

Thì Câu chủ động Câu bị động
Hiện tại đơn S + V(s/es) + O

Ex: Hoa buys apples in the supermarket. 

Hoa mua táo ở siêu thị

S + tobe (am/is/are) + P2 + by O

=> Apples are bought in the supermarket by Hoa. 

Táo được mua ở siêu thị bởi Hoa

Hiện tại tiếp diễn S + tobe (am/is/are) + V-ing + O

Ex: Hoa is playing piano in the class

Hoa đang chơi đàn piano trong lớp

S + tobe (am/is/are) + being + P2 + by O

=> Piano is being played in the class by Hoa. 

Đàn piano được Hoa chơi ở trong lớp

Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O

ex: Anna has bought dolls in the supermarket. 

Anna đã mua búp bê ở siêu thị

S + have/has + been + P2 + by O

=> Dolls have been bought in the supermarket by Anna. 

Búp bê được Anna mua ở siêu thị

Quá khứ đơn S + V(ed) + O

ex: Anna bought books in the bookstore.

Anna mua nhiều sách ở cửa hàng sách

S + was/were + P2 + by O

=> Books were bought in the bookstore by Anna.

Sách được Anna mua tại cửa hàng sách

Quá khứ tiếp diễn S + tobe (was/were) + V-ing + O

eg: Lam was reading a book in the library. 

Lam đã đọc sách ở thư viện

S + tobe (was/were) + being + P2 + by O

=>A book was being read by Lam. 

Sách được Lam đọc tại thư viện

Quá khứ hoàn thành S + had + P.P + O

eg: Mee had bought vegetables  in the supermarket. 

Mee mua rau củ ở siêu thị

S + had + been + P.P + by O

=> Vegetables had been bought in the supermarket by Mee.

Rau củ được Mee mua ở siêu thị

Tương lai đơn Subject(s) + will + V-infi + O

eg: Hoa will buy books for me.

Subject(s) + will + be + P2 + by O

=> Books will be bought for me by Hoa.

Tương lai hoàn thành Subject(s) + will + have + P2 + O

eg: Hoa will have bought books in the bookstore.

Subject(s) + will + have + been + P2 + by O

=> Books will have been bought in the bookstore by Hoa. 

Tương lai gần S + tobe (am/is/are) going to + V-infi + O

eg: Hoa is going to buy oranges in the supermarket. 

S + tobe (am/is/are) going to + be + P2+ by O

=> Hoa are going to be bought in the supermarket by Jane. 

Động từ khuyết thiếu S + động từ khuyết thiếu+ V-inf + O

eg: Anne Nathaway should buy apples in the supermarket. 

S + động từ khuyết thiếu + be + P2 + by O

=> Apples should be bought in the supermarket by Anne Nathaway.

Có nhiều bạn cảm thấy “khó nhớ” khi nhìn vào những công thức dày đặc. Nhằm tạo ra phương pháp học nhanh và hiệu quả, bạn có thể tham khảo https://giaotieptienganh.com.vn/ để luyện thêm về câu bị động. 

Trên đây là tổng hợp các công thức câu bị động trong tiếng Anh dành cho những ai muốn học tốt Anh ngữ. Việc nắm vững ngữ pháp câu cú là điều cần thiết đối với người muốn học và giao tiếp thành thạo tiếng Anh. Do đó, bạn phải thường xuyên rèn luyện tốt từ vựng, ngữ pháp để có thể học tốt Anh ngữ.