Tiếng Anh Lớp 2

Family and Friends 2 Teacher’s Book Pdf

Family and Friends 2 Teacher’s Book Nhà xuất bản – Publisher: Oxford University Press Tác giả – Author: Barbara Mackay Số trang – Pages: 64 Table of contents: Scope and sequence Introduction Flashcards and games MultiROM Listen at home Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit …

Read More »

Family and Friends 2 Alphabet Book Pdf

Family and Friends 2 Alphabet Book là sách từ vựng tiếng anh dành cho trẻ em về chủ đề gia đình va bạn bè giúp các bé rèn luyện kỹ năng học tiếng giúp các bé bước đầu làm quen với bảng chữ cái tiếng anh đầu tiên hình thành …

Read More »