[Book] The Vocabulary Files C1: English Usage Advanced (With Key) PDF

The Vocabulary Files C1: English Usage Advanced

The Vocabulary Files C1 là tài liệu giúp trau dồi từ vựng BAND 6 – 7 – 8 (C1). Cuốn tài liệu hữu ích được viết cho những ai đang chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTS / Cambridge Advanced, bao gồm những từ vựng mà các thí sinh sẽ cần để lấy những điểm số cao cho phần Nghe, Đọc, Viết và Nói của kỳ thi.

15 Unit trong The Vocabulary Files C1 tập trung vào các từ vựng chuyên sâu theo chủ đề, những chủ đề thường xuất hiện trong kỳ thi IELTS hoặc Cambridge Advanced (economy, education, health,, v.v.). Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số bài tập và từ vựng có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của tiếng Anh.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *