[Book] Speaking for IELTS – Collins (Pdf & Audio CD)

Speaking for IELTS – Collins (Pdf & Audio CD)

Speaking for IELTS – cuốn tài liệu đặc biệt dành cho những ai đang có dự định thi IELTS phục vụ cho mục đích giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh tại nơi làm việc hoặc trường đại học.

Đây chắc chắn sẽ là tài liệu lý tưởng cho người học có điểm số từ 5 – 5.5 và đang có mục tiêu là Band 6+ (trình độ B1 CEF).

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + PDF: [Book]