Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Sách Tiếng Anh 3 Guess What – SGK+Giáo án bài giảng PDF

Sách Tiếng Anh 3 Guess What – British English

Danh sách tài liệu – Kèm link tải

I. GIỚI THIỆU SÁCH

 1. Video
 2. PDF

II. NỘI DUNG SÁCH

 1. Sách học sinh
  1. PDF
  2. Flipbook
 2. Sách bài tập
 3. Sách giáo viên

III. TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN

 1. Phân phối chương trình
 2. Tiến độ chương trình
  1. Học kì I
  2. Học kì II
 3. Giáo án minh họa
 4. Bài giảng điện tử
 5. Hướng dẫn dạy học
 6. Phương pháp giảng dạy
 7. Audio/Video
 8. Ngân hàng bài tập
 9. Kho học liệu mở