[Book] Road to IELTS – IELTS Listening Test 1-6 (Pdf + CD)

Road to IELTS – IELTS Listening Test 1-6

Tài liệu là tổng hợp 6 IELTS Listening Full test từ Hội đồng Anh với độ khó cực sát với đề thi thật và cấu trúc là chuẩn với đề thi IELTS thật. Chắc chắn đây sẽ là nguồn luyện tập hiệu quả cho những ai đang ở bước “nước rút” trong khi luyện thi IELTS.

Mỗi test đều có Audio File và Answer key, tape script.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + PDF: [Book]