[Book] Reading Strategies for the IELTS Test PDF

Reading Strategies for the IELTS Test

Reading Strategies for the IELTS Test – cuốn sách cung cấp kiến thức ở từng dạng bài trong IELTS Reading, có đề mục rõ ràng nên không bắt buộc bạn phải học lần lượt mà có thể ôn riêng từng dạng mà mình muốn. Sách rất tốt cho các bạn band 5.5 trở lên luyện tập.

Content
Unit o­ne: Matching the Headings
Unit Two: Cloze
Unit Three: Multipe Choice
Unit Four: Summarizing
Unit Five: YES/NO/NOT GIVEN
Unit Six: Scanning for Answers
Unit Seven: Intergrated Exercises
Unit Eight: Practice Tests

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các tài liệu ielts khác tại : www.tuhocielts.vn