[Book] Reading for IELTS – Collins PDF

Reading for IELTS – Collins

Reading for IELTS được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

Unit 1 – 11 sẽ đem đến cho bạn những bài luyện tập liên quan theo các dạng của bài thi. Mỗi một unit, tài liệu sẽ tập trung vào một dạng bài tập cụ thể ví dụ như: matching question, short-answer questions, completion questions, multiple-choice questions, …

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book] ebook: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *