[Book] Primary Vocabulary Box – Tài liệu học từ vựng trình độ mới bắt đầu PDF

Primary Vocabulary Box – Tài liệu học từ vựng trình độ mới bắt đầu

Với 70 hoạt động, trò chơi phù hợp với nhiều tình huống dạy học, cuốn sách này giúp cho việc học từ vựng trở thành một trải nghiệm thú vị cho người ở trình độ mới bắt đầu. Dễ dàng sử dụng và nhanh chóng chuẩn bị, các hoạt động bao gồm tìm kiếm từ, câu đố, trò chơi.
Tài liệu đã được thiết kế đặc biệt để thu hút các bạn học ở lứa tuổi nhỏ hơn với các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF