[Book] Practical IELTS Strategies 3: IELTS Writing Task One PDF

Practical IELTS Strategies 3 IELTS Writing Task One (Academic Module)

Practical IELTS Strategies 3 IELTS Writing Task One là cuốn thứ hai trong tuyển tập tài liệu luyện thi “Practical IELTS Strategies”. Tài liệu cung cấp cho người đọc những kĩ năng và chiến lược cho phần thi Writing, giúp cải thiện số điểm ở phần thi này. Ngoài ra, tài liệu giúp bạn trau dồi ngữ pháp, từ vựng, những bài tập thực hành.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF