[Book] Oxford Word Skills Advanced (Pdf + CD)

Oxford Word Skills Advanced

Oxford Word Skills Advanced – là phần cuối cùng trong Oxford Word Skills bộ sách học từ vựng tiếng Anh miễn phí Oxford Word Skills là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất của nhà xuất bản Oxford.

Bộ sách gồm 3 phần Basic, Intermediate và Advanced sẽ dẫn dắt một người chưa biết gì về tiếng anh trở thành “a good English learner”. Học từ vựng không chỉ là biết nghĩa của từ đó mà còn phải biết sử dụng chúng, nhận biết chúng khi nghe tiếng anh và cuốn sách này đã làm được điều đó. Bộ sách học từ vựng tiếng Anh OXFORD WORD SKILLS chính là “bí kíp” dành cho những người mong muốn giỏi tiếng anh.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf PDF + CD: [Book]