[Book] Oxford Collocations Dictionary For Students Of English (PDF)

Oxford Collocations Dictionary For Students Of English

Cuốn từ điển sẽ cung cấp những collocations thông dụng nhất giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách thật tự nhiên.

Với hơn 250,000 collocations và 75,000 examples, đây chắc chắn sẽ là cuốn từ điển hữu ích về collocations cho các bạn
học IELTS.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF