[Book] Open Forum 1 – Academic Listening and Speaking PDF

Open Forum 1 – Academic Listening & Speaking

Open Forum 1 – Cuốn tài liệu về oxford sẽ giúp bạn trau dồi kĩ năng Listening và Speaking một cách đáng kể. Tài liệu gồm 12 chủ đề, đó cũng chính là những chủ đề thông dụng nhất trong môi trường học thuật: Communication, Literature, Life Sciences, Psychology, Anthropology, Money, Health, Social Studies, Earth Science, History, Math and Technology, Law.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF