News

6 CV/Resume template Word free download 2020

Curriculum Vitae (narrative resume) helps you to refer to perfect your resume and make a first impression on employers. Writing CV / resume in English is extremely necessary, especially in the era of international integration, the trend of working at foreign companies is increasingly popular today. Usually a CV in …

Read More »

Chia sẻ kinh nghiệm tự học ielts 6.5

Chia sẻ một chút kinh nghiệm xương máu trong quá trình tự học IELTS của mình : Xin chào các bạn, mình 2k3, mình thi IELTS lần đầu 12/2019 được 6.5 overall, lần 2 mình thi 18/7/2020 gần đây thì chỉ được có 6.0 overall (bị tụt) 😂, tuy nhiên …

Read More »

Góc chia sẻ tip tự học Tiếng Anh

Tập 1: chuẩn bị Chào mọi người, Mình Lê Huyền Molly đây. Vì bài viết đầu tiên đã quá được ủng hộ ngoài sự mong đợi của bản thân và thể theo nguyện vọng của 1 số người, hôm nay mình quay lại với bài viết “Chia sẻ tip tự …

Read More »