News

Vì sao nên học tiếng Anh trước tuổi 20?

Theo Wikipedia, hiện có khoảng 500 triệu người trên thế giới dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và hơn hơn 1 tỷ người xem tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Sự phổ biến của tiếng Anh không chỉ bắt nguồn từ dòng chảy phát triển loài người, mà …

Read More »

Tiếng Anh tổng cộng có bao nhiêu từ?

Hầu như không thể xác định được tiếng Anh có bao nhiêu từ, chủ yếu vì không thể xác định được khi nào thì có thể đếm thành một từ riêng lẻ. Ban biên soạn cuốn từ điển nổi tiếng Oxford English Dictionary ví dụ dog con chó là một …

Read More »