Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh THPT Quốc Gia Pdf

Luyện Siêu Trí Nhớ Từ Vựng Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh THPT Quốc Gia (PDF + Audio CD)
Author: Nguyễn Anh Đức

Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh là cuốn cẩm nang không thể thiếu dành cho các bạn có quyết thâm chinh phục môn tiếng Anh nói chung và bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia nói riêng.

Từ vựng là một trong những phần học khó nhất trong tiếng Anh, rất nhiều bạn học trước quên sau dù đã thử qua nhiều phương pháp ghi nhớ khác nhau. Vì vậy, chúng ta đều mong muốn tìm kiếm cho mình một phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả cao.

Download:  PDF | Audio