[Book] Improve Your IELTS Listtening and Speaking Skills (Pdf + CD)

Improve Your IELTS Listtening and Speaking Skills

Đây là 1 trong những cuốn sách IELTS 2 kỹ năng trong 1 giúp người học cải thiện đồng thời cả listening và speaking. Cuốn sách cung cấp một cách đầy đủ cho bạn những dạng bài luyện thi IELTS Listening và Speaking. Đặc biệt, tài liệu còn có thêm 2 CD kèm những bài tập kèm theo giúp bạn luyện tập để nâng cao 2 kĩ năng nghe và nói.

Improve Your IELTS Listtening an Speaking gồm 10 Unit quen thuộc thường có trong đề thi IELTS, mỗi Unit 4 phần:

Topic talk: các bài tập và các hoạt động giới thiệu từ vựng, nâng cao từ vựng và ý tưởng hữu ích cho chủ đề.
Listening skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng cho các câu hỏi trong các phần nghe.
Speaking skills: các bài tập và các hoạt động để phát triển các kỹ năng và ngôn ngữ cho các Module nói, bao gồm cả câu hỏi thực hành từ một phần của các Module.
Exam listening: một phần hoàn chỉnh của Module nghe để thực hành các kỹ năng đã học.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] : Pdf
[Book] : CD