[Book] Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 (PDF + CD)

Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5

Improve your skills Listening and Speaking for IELTS cung cấp một cách đầy đủ cho bạn những dạng bài luyện thi IELTS Listening và Speaking. Đặc biệt, tài liệu còn có thêm 2 CD kèm những bài tập kèm theo giúp bạn luyện tập để nâng cao 2 kĩ năng nghe và nói.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + PDF : [Book]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *