IELTS Writing

[Book] Essential Writing For IELTS PDF

Essential Writing For IELTS Essential Writing For IELTS là giáo trình luyện viết cơ bản được biên soạn cho học viên Ielts ở cấp độ trước trung cấp (Pre-Intermediate) và cao hơn. So với các kỹ năng khác, kỹ năng viết luôn được xem là một kỹ năng khó đối …

Read More »