IELTS Reading

[Book] Reading Strategies for the IELTS Test PDF

Reading Strategies for the IELTS Test Reading Strategies for the IELTS Test – cuốn sách cung cấp kiến thức ở từng dạng bài trong IELTS Reading, có đề mục rõ ràng nên không bắt buộc bạn phải học lần lượt mà có thể ôn riêng từng dạng mà mình muốn. …

Read More »

[Book] Intensive IELTS Reading PDF

Intensive IELTS Reading IELTS reading covers a wide variety of topics of general interest. Indeed, passages range from the descriptive and factual to the discursive and analytical. They may also contain nonverbal materials such as diagrams, graphs, or illustrations. If you develop your general knowledge in those common topic areas, …

Read More »

[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 3 PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 3 Điểm nổi bật khiến IELTS Recent Actual Test Reading là một trong những “must-have book” cho tất cả các bạn luyện thi IELTS là sách tập hợp các đề thi IELTS thật từ IDP và Hội đồng Anh tại Việt Nam từ năm …

Read More »

[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 4 PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 4 Điểm nổi bật khiến IELTS Recent Actual Test Reading là một trong những “must-have book” cho tất cả các bạn luyện thi IELTS là sách tập hợp các đề thi IELTS thật từ IDP và Hội đồng Anh tại Việt Nam từ năm …

Read More »

[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 2 PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 2 Điểm nổi bật khiến IELTS Recent Actual Test Reading là một trong những “must-have book” cho tất cả các bạn luyện thi IELTS là sách tập hợp các đề thi IELTS thật từ IDP và Hội đồng Anh tại Việt Nam từ năm …

Read More »

[Book] Advanced Reading with The Economist (Ebook + CD)

Advanced Reading with The Economist Advanced Reading with The Economist gồm những bài đọc trong tạp chí The Economist. Tài liệu gồm 14 chương, mỗi chương gồm có một passage và những từ vựng chuyên ngành đã được in đậm. Tài liệu cũng giúp luyện tập các kĩ năng quan …

Read More »