Home / IELTS / IELTS Reading

IELTS Reading

Download Reading Strategies for the IELTS Test PDF

Reading Strategies for the IELTS Test Reading Strategies for the IELTS Test – cuốn sách cung cấp kiến thức ở từng dạng bài trong IELTS Reading, có đề mục rõ ràng nên không bắt buộc bạn phải học lần lượt mà có thể ôn riêng từng dạng mà mình muốn. …

Read More »

Download Intensive IELTS Reading PDF

Intensive IELTS Reading IELTS reading covers a wide variety of topics of general interest. Indeed, passages range from the descriptive and factual to the discursive and analytical. They may also contain nonverbal materials such as diagrams, graphs, or illustrations. If you develop your general knowledge in those common topic areas, …

Read More »

Download IELTS Reading Recent Actual Tests PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests IELTS Reading Recent Actual Tests là quyển sách tập hợp tất cả các bài IELTS Reading Tests từ năm 2005 đến năm 2013. Đây là những bộ đề thi thật được tổng hợp lại. Thông qua bộ sách này, học viên có thể nắm được …

Read More »