Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

IELTS Listening

Hackers Ielts Listening Pdf + Audio Mp3

Hackers Ielts Listening Author: Viện ngôn ngữ Hackers Cuốn sách phân tích đầy đủ từng dạng câu hỏi và chiến lược làm bài tương ứng trong bài thi Nghe. Các bài nghe sát với đề thi thật và có lộ trình học phù hợp với nhiều trình độ. Nội dung …

Read More »