[Book] IELTS Vocabulary Booster PDF

IELTS Vocabulary Booster

Sách tập trung nâng cao từ vựng cho phần thi Writing Task 2 ngoài ra lượng từ vựng trong sách cũng rất hữu ích cho các phần thi IELTS Speaking, Reading và Listening.

IELTS Vocabulary Booster cung cấp 500 từ mới đi kèm với 9 chủ đề thường gặp trong Writing Task 2: Education, Health, Environment, Crime and punishment, Food, Art, Globalization, Technology and Outer Space.

Sách được viết rất cụ thể và kèm ví dụ kèm hình ảnh, giải thích tỉ mỉ bằng ngôn từ đơn giản giúp người học có thể nắm bắt nhanh nhất có thể. Theo thống kê của tác giả thì trên 90% học viên sử dụng tài liệu này đã tăng được điểm vocabulary đáng kể trong bài thi Writing.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF