[Book] IELTS Recent Actual Listening Test Vol 4 (Pdf + CD)

IELTS Recent Actual Listening Test Vol 4

IELTS Recent Actual Listening Test vẫn luôn là tài liệu luyện thi IELTS không thể thiếu cho mỗi sĩ tử. Đây là series tổng hợp và cập nhật những đề thi thật IELTS Listening từ IDP và BC.

IELTS Recent Actual Listening Test Vol 4 là cuốn mới nhất trong series Recent Actual Listening Test. Cuốn sách cập nhật những đề thi thật IELTS Listening gần đây nhất, các đề từ năm 2016 – 2017. Đây chắc chắn là tài liệu quý giúp các bạn tiếp cận được tới đề thi thật, luyện tập và đánh giá trình độ của mình một cách chính xác nhất.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + PDF : [Book]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *