[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests

IELTS Reading Recent Actual Tests là quyển sách tập hợp tất cả các bài IELTS Reading Tests từ năm 2005 đến năm 2013. Đây là những bộ đề thi thật được tổng hợp lại. Thông qua bộ sách này, học viên có thể nắm được cụ thể hình thức và các dạng đề thi IELTS Reading thực tế.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF