[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 5 PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 5

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 5: Tài liệu luyện thi IELTS Reading MỚI NHẤT, cập nhật các đề thi IELTS Reading thật từ IDP và Hội đồng Anh tại Việt Nam trong năm 2016. Đây chắc chắn là một trong những “must-have book” cho tất cả các bạn luyện thi IELTS.

Mỗi cuốn IELTS Reading – Recent Actual Test: tập hợp 6 – 8 đề thi IELTS Reading. Phần cuối tập sách là đáp án của các 8 đề thi, giúp người học dễ dàng kiểm tra, đánh giá kết quả bài làm của mình.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *