[Book] IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 2 PDF

IELTS Reading Recent Actual Tests Vol 2

Điểm nổi bật khiến IELTS Recent Actual Test Reading là một trong những “must-have book” cho tất cả các bạn luyện thi IELTS là sách tập hợp các đề thi IELTS thật từ IDP và Hội đồng Anh tại Việt Nam từ năm 2007 tới năm 2011.

Mỗi cuốn IELTS Reading – Recent Actual Test: tập hợp 6 – 8 đề thi IELTS Reading. Phần cuối tập sách là đáp án của các 8 đề thi, giúp người học dễ dàng kiểm tra, đánh giá kết quả bài làm của mình.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF