[Book] IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General Training PDF

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General Training

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General Training – bộ tài liệu chất lượng cho các sĩ tử luyện thi IELTS, được xuất bản bởi Oxford. Tài liệu cung cấp cho các bạn một cách đầy đủ nhất các kiến thức liên quan tới:

GENERAL TRAINING READING: Giúp các bạn hiểu được các dạng bài đọc trong đề thi Short Texts, Longer Texts, a Longer Text.
GENERAL TRAINING WRITING: Hướng dẫn cách viết một lá thư trang trọng – Formal Letter, một lá thư thông thường – Casual Letter, và các kiểu thư thông dụng Casual Letter trong IELTS Writing Task 1.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF