[Book] IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic PDF

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic

IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic – bộ tài liệu chất lượng cho các sĩ tử luyện thi IELTS, được xuất bản bởi Oxford. Tài liệu cung cấp cho các bạn một cách đầy đủ nhất các kiến thức liên quan tới:

ACADEMIC READING: Cung cấp các kĩ năng cần thiết trước một bài IELTS Reading; cung cấp chiến thuật làm bài cho các dạng: Multiple-choice Questions; True/False/Not Given Questions; Yes/No/Not Given Questions; Short Answer Questions; Sentence Completion Questions; Diagram/Flow Chart Completion Questions; Table/Note Completion Questions; Summary Completion Questions; Matching Headings Questions; Matching Features Questions; Matching Sentence Endings Questions. Và cuối cùng là Academic Reading Practice Tests cho các bạn thực hành.
ACADEMIC WRITING TASK 1: Giới thiệu một cách tổng quát nhất về IELTS Writing Task 1; Hiểu được 4 tiêu chí để ghi điểm: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy.
ACADEMIC WRITING TASK 2: Hướng dẫn cách phân tích, xây dựng idea cho một bài IELTS Writing Task 2; cách viết bài và bố cục của một bài essay, các lỗi thường gặp.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *