Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] IELTS Advantage Writing Skills PDF

IELTS Advantage Writing Skills

Cuốn sách cung cấp cho người học nội dung bám sát vào đề thi IELTS Writing Task 1 +2, đồng thời hướng dẫn từng bước một ở những nhiệm vụ khác nhau trong các dạng bài IELTS Writing. Đây là cuốn sách luyện viết IELTS hay đã giúp rất nhiều bạn thí sinh đạt điểm cao.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chỉ rõ cho người học IELTS cách tổ chức và cấu trúc bài viết tốt cho cả 2 dạng task 1 và task 2, bao gồm những bài mẫu hay, chỉ rõ cho người học chính xác những gì mà examiner yêu cầu trong bài viết, hay yêu cầu của đề bài IELTS Writing, giúp người học phát triển ý tưởng và từ vựng ở những chủ đề IELTS Writing phổ biến, giúp người học hoàn thiện nhanh sự tự tin và tính trôi chảy trong mỗi bài viêt IELTS.

Không chỉ vậy, cuốn sách còn mang lại cho người đọc cảm giác yên tâm đối với tiêu chí chấm điểm về “ Lexical Resource”- tiêu chí chấm điểm về từ vựng. Ở cuốn sách, giúp người học IELTS tập trung vào từ vựng tiếng Anh học thuật và các cụm từ IELTS học thuật ( IELTS collocations), những bài tập ngữ pháp thực tế, giúp người học dễ dàng sử dụng những cấu trúc câu ngữ pháp linh hoạt vào mỗi bài viết IELTS của mình một cách hiệu quả nhất.

IELTS ADVANTAGE WRITING SKILLS
IELTS Examiner tập trung chủ yếu vào 4 điều, và cuốn sách này được thiết kế để giúp thí sinh luyện IELTS ở mỗi điều đó.

Grammar: Cung cấp cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chính xác ( ví dụ: cấu trúc câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, các cụm noun phrases,…)
Vocabulary: Academic words, collocations,…
Organization: Hướng dẫn viết bài IELTS Writing Task 1 + 2 rõ ràng, dễ hiểu.
Ideas & Arguments: Giúp phát triển ý tưởng để trả lời cho các câu hỏi trong task 1 và task 2.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF