Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] How to Speak English Well – Nguyễn Hồng Anh, M.A in Tesol PDF

How to Speak English Well – Nguyễn Hồng Anh, M.A in Tesol

How to Speak English Well – cuốn sách dành cho những bạn luyện thi IELTS ở trình độ Pre-Intermediate và Intermediate.

Cuốn sách cung cấp 50 Topics thường xuyên gặp nhất.

Mỗi Topic sẽ giúp bạn trau dồi lượng từ vựng một cách đáng kể cũng như là các ideas về topic đó.

Ngoài ra, câu hỏi ở cuối mỗi bài giúp bạn thực hành để cải thiện khả năng Speaking của mình.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF