Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Hackers Ielts: Writing Pdf

Hackers Ielts: Writing
Author: Viện ngôn ngữ Hackers

HACKERS IELTS WRITING sẽ cho người học hiểu được bức tranh toàn cảnh của IELTS writing là như thế nào (đây là điều rất cần thiết cho người mới). Để đạt được band điểm cao advanced, người học cần hiểu được bản chất của bài thi từ yêu cầu đề bài, phương pháp lập kế hoạch, cách trình bày ý tưởng.

Tất cả những điều đó đều có trong tài liệu Hackers IELTS writing này. Sách sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng bước một. Đảm bảo phù hợp cho người tự học.

Phương pháp học:

Hãy cùng học 4 sách: Hackers Ielts SpeakingHackers Ielts WritingHackers Ielts ListeningHackers Ielts Reading cùng lúc để nâng đều 4 kỹ năng. Tuy nhiên, nếu bạn đã mạnh một số kỹ năng rồi, thì có thể chọn học những kỹ năng còn yếu.