Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Hackers Ielts Listening Pdf + Audio Mp3

Hackers Ielts Listening
Author: Viện ngôn ngữ Hackers

Cuốn sách phân tích đầy đủ từng dạng câu hỏi và chiến lược làm bài tương ứng trong bài thi Nghe. Các bài nghe sát với đề thi thật và có lộ trình học phù hợp với nhiều trình độ. Nội dung bài nghe được dịch ra tiếng Việt và giải thích đáp án kỹ lưỡng.

Phương pháp học:

Hãy cùng học 4 sách: Hackers Ielts SpeakingHackers Ielts WritingHackers Ielts ListeningHackers Ielts Reading cùng lúc để nâng đều 4 kỹ năng. Tuy nhiên, nếu bạn đã mạnh một số kỹ năng rồi, thì có thể chọn học những kỹ năng còn yếu.