[Book] Grammar And Vocabulary For Advanced PDF

Grammar And Vocabulary For Advanced

Cambridge Grammar and Vocabulary for Advanced cung cấp đầy đủ các từ vựng và ngữ pháp cho các kì thi gồm các mẹo dùng và cách làm bài thi hiệu quả.

Nó cũng rèn luyên cho bạn kỹ năng nghe cùng lúc. Nó cũng có các bài tập cho phần Reading và cách dùng tiếng anh. Kỹ năng Listening và Writing cũng được cài tiện, bao gồm các bài hướng dẫn chi tiết.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *