Grammar

English Grammar Guide

Review sách Hack não ngữ pháp Pdf

Hack Não Ngữ Pháp là bộ sản phẩm học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao. Bộ sản phẩm gồm một cuốn sách kiến thức nền tảng và một App học tập thông minh. Ngoài ra các dịch vụ hỗ trợ khác đi kèm như lớp học …

Read More »

Khi nào sử dụng V-ing

Cách sử dụng V-ing như thế nào, khi nào thì sử dụng danh động từ V-ing? 1. Trong thì tiếp diễn, mang nghĩa là “đang” – I’m HAVING breakfast. (Tôi đang ăn sáng). – When you called, I was STUDYING. (Khi bạn gọi điện, tôi đang học). – She’s been …

Read More »

Chinh Phục Cụm Động Từ Tiếng Anh Pdf

Chinh Phục Cụm Động Từ Tiếng Anh (PDF) Author: Trang Anh Trong tiếng Anh có vô số động từ, mỗi động từ lại có thể kết hợp với rất nhiều tiểu từ để tạo nên rất nhiều nghĩa khác nhau. Do đó, việc học cụm động từ tiếng Anh trở …

Read More »

Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh Pdf

Cẩm Nang Cấu Trúc Tiếng Anh Author: Trang Anh Cuốn sách CẨM NANG CẤU TRÚC TIẾNG ANH gồm 25 phần, mỗi phần là một phạm trù kiến thức trong tiếng Anh được trình bày một cách ngắn gọn, đơn giản, cô đọng và hệ thống hoá dưới dạng sơ đồ, …

Read More »

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Tái Bản 2020) Pdf

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Bài tập và đáp án) Author: Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên Đây là cuốn sách ngữ pháp đã được phát hành và tái bản rất nhiều lần trong suốt những năm vừa qua. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho chúng ta các đơn …

Read More »