Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Grammar

English Grammar Guide

Sự khác biệt giữa Smart, Intelligent và Clever

“Smart“, “clever” và “intelligent” đều có ý nghĩa là “thông minh”, nhưng sự khác nhau giữa chúng nằm ở sắc thái biểu đạt trong câu. Tailieuhoctienganh sẽ giúp bạn phân biệt cách sử dụng 3 từ này nhé! Intelligent – /ɪn.ˈtɛ.lə.dʒənt/  “intelligent” là từ mang đúng ý nghĩa “thông minh” nhất. Tương tự với …

Read More »

Ngữ pháp các động từ tường thuật thường gặp trong ielts tiếng Anh

Động từ tường thuật – Reporting Verbs – được dùng để truyền tải ý tưởng, mục đích, dự định… Các động từ tường thuật phổ biến nhất trong câu gián tiếp chính là say, tell và ask. Ngoài ra, còn có nhiều động từ tường thuật khác thể hiện ý khuyên răn, cảnh báo, đề nghị… Ví dụ: “I’m …

Read More »