Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Tái Bản 2020) Pdf

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh (Bài tập và đáp án)
Author: Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

Đây là cuốn sách ngữ pháp đã được phát hành và tái bản rất nhiều lần trong suốt những năm vừa qua.

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho chúng ta các đơn vị kiến thức về ngữ pháp trọng tâm trong tiếng Anh, nó được thiết kế một cách khoa học, công phu, dễ hiểu giúp cho người học tiếp cận một cách nhanh chóng các chủ điểm ngữ pháp, đo là từ những kiến thức cơ bản như các loại “Từ” cho tới các kiến thức phức tạp hơn như  “Mệnh đề”, “Câu”, “Văn phong”.

Trong lần tái bản GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH năm 2020 này, nhằm nâng cao chất lượng sách và giúp người học trau dồi, củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, chúng tôi chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật một số kiến thức ngữ pháp mới.

Ấn bản mới GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH gồm 5 chương, hệ thống hóa toàn diện kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao:
Chương 1: Từ Loại (Parts of Speech)
Chương 2: Thì và Sự Phối Hợp Thì (Tenses and Sequence of Tenses)
Chương 3: Mệnh Đề (Clauses)
Chương 4: Câu (Sentences)
Chương 5: Từ Vựng Học (Word Study)
Các chủ điểm ngữ pháp trong từng chương được trình bày rõ ràng, chi tiết, giải thích cặn kẽ các cách dùng và quy luật mà người học cần nắm vững. Sau mỗi chủ điểm ngữ pháp là phần bài tập đa dạng nhằm giúp người học củng cố phần lý thuyết.
Với cuốn sách Giải thích ngữ pháp tiếng Anh trong tay, chắc hẳn sẽ làm cho các bạn đọc hài lòng và đồng thời là cơ sở để chúng ta rèn luyện, nắm vựng các cấu trúc, chủ điểm ngữ pháp trong tiếng anh. Ngoài ra bạn có thể tham khảo cuốn Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương của cùng tác giả.

Download eBook : Click here