Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] For and Against 2- Ideas for IELTS (Pdf + CD)

For and Against 2- Ideas for IELTS

For & Against – bộ sách ideas for IELTS lý tưởng dành cho người học IELTS. Điều tuyệt vời ở bộ sách này là sách bao gồm các phần dành cho người học IELTS ở level bắt đầu (có cả AUDIO), dễ học. Thêm vào đó, sách có rất nhiều topic tương tự như đề thi thật IELTS.

Hai phiên bản của sách (thật ra là 2 bộ sách trùng tên, trùng ý tưởng):

Bộ For & Against 1-2 của Compass Publishing: Dành cho bạn trình độ Pre-intermediate (tầm 4.5 – 5.5). Thiết kế bài theo kiểu unit, rất dễ học, lại còn kèm cả AUDIO nghe, rất phù hợp cho kiểu học lâu dài, chưa thi gấp và chưa biết nhiều về IELTS.
Bộ For & Against của Longman: Mỗi unit trong đây là 1 đoạn argument về 1 topic nhất định. Qua những Argument này học viên có thể rút ra ideas cho mình.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book] ebook + CD : Click here