Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] Expanding Tactics for Listening (Pdf PDF+ CD)

Expanding Tactics for Listening

Expanding Tactics for Listening – cuốn cuối cùng trong series Tactics for Listening.

Tài liệu có mức độ khó nhất không chỉ về tốc độ phần nghe mà cả về nội dung. Tài liệu vẫn xoay quanh 24 chủ đề thông dụng tuy nhiên bài tập khó hơn nên phù hợp với những bạn ở trình độ nâng cao.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + CD : [Book]