[Book] Essay Writing for English Tests PDF

Essay Writing for English Tests

Essay Writing For English Tests mô tả từng bước tiếp cận cách luyện viết tiếng anh chuẩn bị cho bài thi IELTS về kỹ năng viết. Sách cung cấp các bài tập thực hành viết theo từng giai đoạn bằng cách đưa ra danh sách các chủ đề ở phần A, các bài viết mẫu cũng sẽ được cho ra ở phần B. Phần cuối là các bài giải thích cách làm cho từng mẫu bài tập viết

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF