Đề thi và đáp án môn Ngoại Ngữ Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Hà Nội 2021

Các thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 ở Hà Nội. Đề thi năm nay có thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là đề thi vè đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Đề thi:

Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 2
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 3
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 4
Ảnh: Như Ý

Đáp án:

Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 5
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 6
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 7
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 8
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 9