Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Đề thi và đáp án môn Ngoại Ngữ Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Hà Nội 2021

Các thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 ở Hà Nội. Đề thi năm nay có thời gian làm bài 60 phút. Dưới đây là đề thi vè đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Đề thi:

Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 2
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 3
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 4
Ảnh: Như Ý

Đáp án:

Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 5
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 6
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 7
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 8
Giải đề môn tiếng Anh thi vào 10 ở Hà Nội ảnh 9