Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 pdf (Có đáp án full 24 đề)

Đề thi và đáp án môn thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 , full 24 mã đề 401-424, có kèm đáp án giải thích chi tiết các bạn tải về làm tài liệu tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT và Đại Học.

Dưới đây là danh sách các mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 từ Bộ giáo dục và đào tạo. Các em tải tài liệu full 24 đề thi kèm đáp án bên dưới nhé.

DANH SÁCH ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2019
(Bộ giáo dục & đào tạo)

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 401.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 402.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 403.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 404.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 405.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 406.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 407.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 408.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 409.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 410.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 411.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 412.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 413.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 414.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 415.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 416.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 417.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 418.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 419.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 420.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 421.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 422.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 423.

– Đề thi môn tiếng tiếng Anh THPT Quốc gia 2019: Mã đề 424.

Download tài liệu Full 24 mã đề và đáp án: PDF

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh các em nên tham khảo: