Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Đề thi THPT Quốc Gia môn Anh các năm Pdf (Có đáp án)

Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT quốc gia các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 thí sinh có thể tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại Học năm nay.

Năm 2015

Xem chi tiết đề thi (mã đề 194) tại đây.

Năm 2016

Xem chi tiết đề thi (mã đề 168) tại đây.

Năm 2017

Xem chi tiết đề thi (mã đề 402) tại đây.

Năm 2018

Xem chi tiết đề thi (mã đề 410) tại đây.

Năm 2019

Xem chi tiết đề thi (mã đề 410) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Năm 2020

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề Tại đây

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh:

– Lộ trình ôn thi THPT Quốc Gia, Đại Học môn tiếng Anh

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

– Luyện học từ vựng