Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Công thức và bài tập Cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh

Sau khi đã nắm vững kiến thức cấu trúc To Verb, V-ing, Bare Verb thì việc tiếp theo của bạn là bước tới phần ngữ pháp quan trọng mới – cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh. Đây không chỉ là phần ngữ pháp quan trọng trong các kỳ thi mà còn là công cụ giúp câu văn, bài viết của bạn trở nên mượt mà, dễ hiểu hơn trong tất cả tình huống giao tiếp hay bài viết sau này.

1. Định nghĩa cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh

Cấu trúc song song (parallel structure) trong ielts tiếng Anh là câu có chứa hai hoặc nhiều thành phần hoặc mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau.

Ví dụ:

My little brother like swimming, running and playing basketball. (Em trai của tôi thích đi bơi, chạy bộ và chơi bóng rổ.)
Jane says her new friend is pretty, humorous, and sociable. (Jane nói người bạn mới của cô ấy rất xinh đẹp, hài hước và hoà đồng.)

Đặc điểm cấu trúc song song

Cũng như mệnh đề trạng ngữ, bạn có thể bắt gặp cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh ở mọi nơi, từ bài kiểm tra, giao tiếp hàng ngày, tới những bài hát hay văn bản học thuật. Khi một chuỗi từ gồm 2 từ, cụm từ hay mệnh đề trở lên, mỗi thành phần trong chuỗi từ đó có cấu trúc ngữ pháp giống nhau là dấu hiệu nhận biết cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh.

Ví dụ:

Autumn is famous for turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights.

Trong đó turning leaves, cooling temperatures, and darkening nights đều dùng là V-ing + Noun

Như vậy, ở những câu có sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh chúng ta luôn nhận thấy những đặc điểm như:

Các từ, cụm từ hoặc mệnh đề thuộc cùng 1 chuỗi có cùng một chức năng và có sức nặng như nhau, không bị lệ thuộc với nhau.
Sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh giúp cho bài viết mượt mà, dễ đọc và tránh sự hiểu nhầm.

2. Khi nào cần sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh

Với hiệu quả rõ rệt giúp câu văn giàu ý nghĩa và dễ hiểu hơn, cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh được sử dụng rất nhiều, đặc biệt trong các bài viết học thuật và các bài hát tiếng Anh. Nhưng áp dụng cấu trúc này ở trường hợp nào để đúng ngữ pháp và tạo được hiệu quả lớn nhất, hãy cùng tìm hiểu nội dung ngay sau đây nhé!

Giữa các liên từ kết hợp: for, and, nor, but, or, yet, so
Ví dụ:

He is handsome but short. (Anh ta đẹp trai nhưng thấp.)

Giữa những liên từ tương hỗ như: not only… but also…., both… and…, either… or…, neither… nor…,
Ví dụ:

He speaks English not only fluently but also naturally. (Anh ta nói tiếng Anh không chỉ thành thạo mà còn tự nhiên.)

Trong so sánh
Ví dụ:

The language skills of the students in the morning class are the same as those of the students in the evening class.

(Các kỹ năng ngoại ngữ của các học sinh lớp buổi sáng tương tự với kỹ năng của các bạn lớp buổi tối.)

3. Một số chú ý khi sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh

Cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh thường xuyên được coi là trọng điểm giúp lời văn hay hơn, thông tin được diễn đạt đầy đủ và hài hòa với nhau. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả tối ưu khi sử dụng cấu trúc song song ta cần chú ý những điểm sau:

Dạng của từ
Các từ trong câu sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh phải cùng một loại để diễn tả về mặt liệt kê nghĩa.

Đây là một lưu ý rất quan trọng khi sử dụng dạng ngữ pháp này. Để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân và ghi nhớ kiến thức này sâu hơn, hãy cùng điểm qua một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh nhé!

Dạng của động từ

Lỗi sai về dạng của động từ là một lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh. Khi câu gặp lỗi này sẽ làm nội dung trong câu biểu đạt không hợp lý về nghĩa, cách truyền đạt thông tin bị lủng củng.

Ví dụ:

My best friend likes reading books, listening to music and to watch TV in her free time.

Trong câu này, “reading” và “listening” ở dạng “V-ing” còn “to watch” lại ở dạng “to – Verb” mặc dù đều mang mức độ truyền đạt như nhau khi cây đang dùng liệt kê.

Viết lại như sau:

My best friend likes reading books, listening to music and watching TV in her free time.

(Bạn thân của tôi thích đọc sách, nghe nhạc và xem tivi trong thời gian rỗi của cô ấy.)

Dạng của danh từ với động từ

Giữa các danh từ đang liệt kê lại xuất hiện động từ cũng là một lỗi thường xuyên bắt gặp ở câu sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh. Cùng nhìn qua một ví dụ để tìm ra cách sửa khi mắc lỗi này nhé.

Ví dụ:

For lunch we like fried rice and to fry sausage.

Giữa 2 danh từ đang được liệt kê “fried rice” và “sausage” lại xuất hiện thêm động từ “fry”, chúng ta sẽ sửa lại như sau:

For lunch we like fried rice and sausage.
Hoặc: For lunch we like to eat fried rice and fry sausage.
(Bữa trưa tôi thường thích ăn cơm rang và xúc xích)

Số lượng danh từ không cân xứng

Số lượng danh từ không cân xứng cũng là một trong những lỗi sai dễ bắt gặp trong một câu viết sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh. Để sửa lỗi này chúng ta cần sử dụng đồng thời các danh từ chỉ ở dạng danh từ đếm được số nhiều hoặc chỉ danh từ đếm được số ít hoặc chỉ danh từ không đếm được. Hãy tìm hiểu thêm về danh từ đếm được và không đếm được để chắc chắn không mắc phải lỗi sai này nhé.

Ví dụ:

Fruits like oranges and a lemon can add a lot of vitamin C for us.

Giữa nhiều quả cam (oranges) nhưng chỉ có 1 quả chanh (a lemon) làm cho câu văn không hợp lý. Chúng ta sẽ sửa lại như sau:

Fruits like oranges and lemons can add a lot of vitamin C for us.

(Các loại hoa quả như cam và chanh có thể bổ sung rất nhiều vitamin C cho chúng ta.)

Chủ đề/đối tượng không cân xứng
Một lỗi sai khác chúng ta có thể bắt gặp khi sử dụng cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh là chủ đề/đối tượng không cân xứng. Đây là một lỗi sai khi người viết đặt các chủ đề không cùng ngữ cảnh vào một câu.

Ví dụ:

June decided to write a letter for her pen friend, and had spaghetti for dinner.

Rõ ràng hai hành động trên không liên quan hay phụ thuộc nhau về nghĩa, dễ gây nhầm lẫn trong cách truyền đạt. Chúng ta có thể sửa lại như sau:

June decided to write a letter for her pen friend, and after that she had spaghetti for dinner. (June quyết định viết một lá thư cho bạn qua thư tín của cô ấy, và sau đó cô ấy đã dùng món mỳ Ý cho bữa tối.)

4. Bài tập về cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh có đáp án

Để nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh thì việc luyện tập thường xuyên là điều thiết yếu. Hãy cùng kiểm tra kiến thức mình vừa học được qua một số bài tập về cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh ngay sau nhé.

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng

Câu 1:

 1. Employees say the new accountant is honest, force and sociable.
 2. Employees say the new accountant is honest, forceful, and sociable.
 3. Employees say the new accountant is honesty, forceful, and social.
 4. Employees say the new accountant is honesty, forceless, and sociably.

Câu 2:

 1. Electricity is used to heat, light, and cool buildings.
 2. Electricity is used to heat, light, and coolant buildings.
 3. Electricity is used to hot, light, and cool buildings.
 4. Electricity is used to hot, light, and coolant buildings.

Câu 3:

 1. He needs to do the housework, write a letter, and his mother wants him to mail a package.
 2. He needs to do the housework, write a letter, and mail a package.
 3. He needs to do the housework, writing a letter, and mailing a package.
 4. He needs to make the housework, write a letter, and mother wants him to mail a package.

Câu 4:

 1. They can enjoy for walks through our grounds, a swim in our pool, and eating in our restaurant.
 2. They can enjoy walking through our grounds, swimming in our pool, and eating in our restaurant.
 3. They can enjoy walk through the grounds, a swim in the pool, and a meal in our restaurant.
 4. B and C

Đáp án

 1. B
 2. A
 3. B
 4. B

Bài 2: Chọn đáp án sai và sửa lại

 1. Coral (A) will (B) only grow well where (C) the water is clear, warmth (D), and shallow.
 2. Metals can be beaten (A) into many thin sheets (B), melted and poured into (C) molds, or draw (D) into fine wire.
 3. Courses are offered (A) in winter (B), spring (C), and (D) in summer.
 4. I like traveling (A) by air because it is (B) fast, safe (C), and convenience (D).
 5. You had better stop (A) wasting (B) your time and doing (C) something useful instead (D).

Đáp án

 1. D => warm
 2. D => drawn
 3. C => in spring
 4. D => convenient
 5. C => do

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức về cấu trúc song song trong ielts tiếng Anh. Hy vọng rằng sau bài viết bạn đã có thể hiểu cách áp dụng cấu trúc này trong câu để có thể diễn giải lời văn thuyết phục và mạch lạc hơn.