[Book] Collins Grammar for IELTS (Pdf + CD)

Collins Grammar for IELTS

Cuốn sách dành cho kỹ năng ngữ pháp trong loạt sách “từ A đến Z” của Collins cho IELTS. Ngữ cảnh sử dụng ngữ pháp được cung cấp rộng rãi gồm cả ngôn ngữ viết và nói, giúp người học nắm bắt dễ dàng.

Collins Grammar For IELTS Improve your grammar with Collins Grammar For IELTS and get the score you need. – Twenty units cover key areas of grammar for all four IELTS tests. – Presentation of grammar is followed by practice excercises and test questions. – Practice exam sections at the end of each unit cover the full range of IELTS test papers. – Useful grammar tips and exam strategies in every unit. – Audio CD contains texts for Listening practice as well as model answers for the Speaking tests. – Written by experienced IELTS tutors.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book] ebook + CD : Click here