[Book] Check Your Vocabulary for Academic English: All You Need to Pass Your Exams PDF

Check Your Vocabulary for Academic English: All You Need to Pass Your Exams

Check Your Vocabulary for Academic English cung cấp danh sách các từ vựng cần thiết sử dụng trong môi trường học thuật. Cuốn tài liệu thực sự hữu ích cho những ai đang ôn luyện để tham gia những kì thi như IELTS, TOEFL.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF