[Book] Check Your English Vocabulary For PET PDF

Check Your English Vocabulary For PET

Check Your Vocabulary For PET được thiết kế để giúp học sinh ở trình độ intermediate trở lên cải thiện và xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh của mình, và đặc biệt phù hợp với những người đang học về kỳ thi PET phổ thông (Preliminary English Test). Tài liệu có thể được sử dụng để kiểm tra và cải thiện từ vựng tiếng Anh tổng quát, và bao gồm bài tập tự học.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF