[Book] Build Your Vocabulary Skills! : A Quick and Easy Method PDF

Build Your Vocabulary Skills! : A Quick and Easy Method

Build Your Vocabulary Skills! : A Quick and Easy Method cung cấp hơn 1413 từ vựng GRE, SAT và ACT. Sách sử dụng kĩ thuật chìa khóa và câu liên kết (key and link sentence) giúp mọi người dễ dàng ghi nhớ hơn.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF