[Book] Basic Tactics for Listening – Tài liệu luyện nghe cho người mới bắt đầu (Eboo + CD)

Basic Tactics for Listening – Tài liệu luyện nghe cho người mới bắt đầu

Basic Tactics for Listening là cuốn tài liệu lý tưởng cho những bạn mới bắt đầu luyện nghe tiếng Anh. Tài liệu gồm các chủ đề 24 chủ đề thông dụng và gần gũi phù hợp với trình độ Basic: Time, Dates, Names and Titles, Jobs, Health, … Các dạng bài tập đều ở mức độ cơ bản như dạng điền từ ngắn, khoanh hoặc nối các đáp án đúng. Các từ vựng theo chủ đề được giới thiệu ở ngay đầu bài giúp các bạn nắm bắt được bài nghe của các phần sau.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

Pdf + PDF : [Book]