[Book] Basic IELTS Speaking (Pdf + CD)

Basic IELTS Speaking

Nội dung của từng chương ở dưới này các bạn xem nhé.

Chapter 1: The IELTS Speaking Test: Phần Chapter 1 được chia thành 2 units nhỏ hơn. Chương đầu này các bạn sẽ chỉ chủ yếu là khởi động và làm quen với bài thi IELTS Speaking. Trong đó các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về các thông tin cần biết về bài thi IELTS Speaking như: tiêu chí chấm thi, cách tính điểm, thời gian cho mỗi bài thi,… Tất cả những thông tin này đều là thông tin cơ bản nhất mà bạn cần phải biết trước khi bắt đầu học IELTS.
Chapter 2: Part 1 of the IELTS Speaking Test: Chapter 2 tập trung vào IELTS Speaking part 1 với các kiến thức và đoạn hội thoại luyện tập để các bạn tham khảo.
Chapter 3: Part 2 of the IELTS Speaking Test: Tập trung vào IELTS Speaking part 2 với các chủ đề, từ vựng, cấu trúc câu và đoạn hội thoại mẫu.
Chapter 4: Part 3 of the IELTS Speaking Test: Chapter 4 là part 3 của bài thi IELTS Speaking.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book]: ebook

[Book]: CD