[Book] Basic IELTS Reading PDF

Basic IELTS Reading

Basic IELTS Reading tài liệu dành cho các bạn có trình độ mới bắt đầu (Beginner) muốn nâng cao kỹ năng của mình.

Phần đầu, tài liệu giới thiệu đến các dạng câu hỏi thường gặp của IELTS, các lời khuyên hay trong quá trình làm bài.

Tài liệu gồm:
14 bài tập luyện đọc để bạn áp dụng những kỹ năng làm bài đó.
2 bài thi mẫu được thiết kế theo cấu trúc của bài thi thật, giúp bạn rèn luyện và nhận ra sự tiến bộ của mình.
Đáp án của các bài đọc nằm ở cuối sách, giúp bạn dễ dàng tự học hơn.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

[Book] ebook: PDF